Weboldal címe
Weboldal alcíme
TATA HŰTŐTECHNIKA ZRT.
Fejléc alcím szövege

Adatkezelési tájékoztató

Letöltés

A TATA HŰTŐTECHNIKA FŐVÁLLALKOZÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (továbbiakban: „társaság”), mint a hatályos magyar jogrend és azon belül a társasági jog alkalmazója, összhangban az Európai Unió jogával, így különösen a 2016. április 27. napján az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott 2016/679 számú rendelettel célul tűzte ki, hogy jelen adatvédelmi szabályzat megalkotásával, és a hozzátartozó adatkezelési tájékoztatóval biztosítsa a természetes személyekhez fűződő személyes adatok védelmét; továbbá a természetes személyek alapvető jogainak tiszteletben tartását, mint az egységes uniós szintű adatvédelem részét.

A társaság tevékenységeihez mérten rendkívül nagyszámban kezel természetes személyekhez fűződő személyes adatokat így jelen szabályzat megalkotásánál, valamint annak jövőbeli alkalmazása során különös figyelmet fordítunk arra, hogy az alábbiakban részletesen meghatározott személyes adatok kezelése a következő felsorolásba foglalt adatvédelmi alapelvek alkalmazásával valósuljon meg:

- jogszerűség és tisztességesség,

- átláthatóság,

- célhoz kötöttség,

- adattakarékosság,

- pontosság,

- korlátozott tárolhatóság,

- integritás és bizalmas jelleg.

A fentiekkel összhangban a TATA HŰTŐTECHNIKA Zrt. elkötelezett ügyfelei, partnerei, munkavállalói és részvényesei személyes adatinak védelmében és kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jogok tiszteletben tartását.

Jelen adatvédelmi- és kezelési szabályzatban lefektetett szabályok összességét a társaság magára nézve kötelezőnek ismeri el és bármilyen szerződéses kapcsolat kialakításánál irányadónak tekinti azon szerződéses rendelkezések vonatkozásában, amelyek kifejezetten személyes adatok kezelésére vagy továbbítására vonatkoznak.